2023-06-05

Prihodnost robotike s 3D globinskimi senzorji: inovacije in priložnosti

1. Uvod: Moč 3D globinskih senzorjev v robotiki - Osnove 3D globinskih senzorjev in njihova pomena v robotiki - Možnost ustvariti učinkovitejše in učinkovitejše robote 3D globinski senzorji 2. Inovacije v robotiki s 3D globinskimi senzorji - Najnovejši napredek v 3D globini senzorji za robotiko - Študije primerov uspešnega izvajanja 3D globinskih senzorjev v različnih industriji