2022-06-17

როგორ მოქმედება 3d- ს სენსორები

3D-ს სენსპყრ ჩვეულებრივ, ჲჟრაგწგა ჲრ მნჲდჲ კამვპანთჲრ ღრმა სენსპ. პროექტური სინათლის წყაროში განსაკუთრებული ნიადაგი, დროის განსხვავების სინათლის თვალსაზრისას შორის, 3D-ს სენსარის ღრმა ინფორმაციის მიღება შეიძლება.