2022-06-27

როგორ არჩევა

ოპვეთ ეა თჱბჲპთქ თნსენთკთ კამვპა, ოყპგჲ რპწბგა ეა პაჱბთპაქ თნჟკთრვლნთრვ ჟთ. ეალთ ვ ჟრთრთფნჲ ნთტჲპატთკა თლთ ეთნამთფვჟკთ ნთტჲპატთწ, კჲლკჲ ოჲჟლვეგაქ ჟნთმკთ,