კონტაქტები

position

რპწბგა, კჲნგგვნ ოაპკ, ზთ£უჲნ, ნანჟან, ჟყნჱვნ, დპანრყნ, პვჟრანჲნ.

telephone

18938904709

fax


email

guoting@cnsszn.com

skype


whatsapp


კონტაქტები

position

რპწბგა, კჲნგგვნ ოაპკ, ზთ£უჲნ, ნანჟან, ჟყნჱვნ, დპანრყნ, პვჟრანჲნ.

telephone

18938904709

fax


email

guoting@cnsszn.com

skype


whatsapp


მესიჯი
წარუდგინე