კონტაქტები

position

27 ჰონჩი გზა, ჰუასი ქალაქ, ჯიაგნინი

telephone

+86-13706160172

fax


email

loki.zhou@zhongliantrade.cn

skype


whatsapp


კონტაქტები

position

27 ჰონჩი გზა, ჰუასი ქალაქ, ჯიაგნინი

telephone

+86-13706160172

fax


email

loki.zhou@zhongliantrade.cn

skype


whatsapp


მესიჯი
წარუდგინე