Կոնտակտներ

position

5 հատկություն, շինություն 2, Քոնգվեն պաշարը, Զիուուանը, Նանշան, Սինզեն, Գուանդոն քաղաքի

telephone

18938904709

fax


email

guoting@cnsszn.com

skype


whatsapp


Կոնտակտներ

position

5 հատկություն, շինություն 2, Քոնգվեն պաշարը, Զիուուանը, Նանշան, Սինզեն, Գուանդոն քաղաքի

telephone

18938904709

fax


email

guoting@cnsszn.com

skype


whatsapp


ՈՒՂԻՂ
ներկայացնել